Yetenek gelişimini eğitim faaliyetlerine bağlamak noktasında pek çok başlık ve içerik bulunmakla birlikte bunun arka planında yatan bilgi asimetrisinin de altını bir şekilde çiziyor olmak gerekmektedir. Bu asimetriyi ortaya seren çalışmadan bir kesit sunarsak,

Anket, işveren ve çalışanlar arasında yetkinlik gelişimine bakış açısı noktasında önemli bir kopukluk olduğunu ortaya koymaktadır.

  • Yöneticilerin %90’ı becerilerini güncel tutmanın kendi organizasyonundaki işlerinin bir parçası olduğunu kabul ediyor.
  • Ancak çalışanların %37’si işverenlerinin mesleki gelişimlerinden ve sürekli gelişim programlarının işverenlerinin becerilerini güçlendireceğinden emin değiller.
  • Çalışanların %32’si işverenlerin yeteneklerini güncel tutmak için hiçbir şey yapmadığını söylüyorlar.
  • Buna karşıt, çalışanların% 71’i mesleklerinin sürekli yeni beceriler edinmelerine gereksinim duyduğunu söylüyorlar.  Çalışanların üçte biri ek beceri eğitimi almıyor olsa da, işte bu çoğunluk mesleklerinin yeni beceriler edinmesini talep ettiğini söylüyor.
  • Yöneticilerin neredeyse %50’si kendi bünyesinde çalışanlarına eğitim ve seminer imkanlarının sunulduğunu söylüyor.
  • Aynı grubun %10’u ise kuruluşlarında formal ya da informal eğitimler düzenlenmediğini söylüyorlar.
  • Yöneticilerin %89’u kurumlarının yüksek yeteneğe sahip çalışanı çekebilmek konusunda yeterliliğe sahip olduğundan eminler.
  • Çalışanların %87’si kendi yetkinliklerindeki birinin iyi bir iş bulabileceğinden eminler.
  • Çalışanların %70’i görevleri için gerekli olmayan becerilere sahip olduklarını düşünüyor, fakat kurumları eğer isterse bu becerilerinden fayda sağlayabilirler.
  • Ankete katılan çalışanların neredeyse yarısı mevcut işlerinin beceri düzeylerinin altında olduğunu düşünmekteler.

Sonuç olarak “anlamlı mesleki gelişim sunmak, kuruluşların mevcut veya gelecekte olan rollerinde büyümelerine yardımcı olurken, kuruluşların yeteneği çekmesini ve korumasını sağlar” şeklinde yorumda bulunulabilir.

*Geçtiğimiz yıllarda “University of Phoenix” katılımıyla yapılan bir anketin çıktılarına göre hazırlanmıştır.

Bireyin mevcut yeteneği ile yapacağı işlerin ve üstleneceği rollerin, yeni bir projeye başlamadan önce ne türlü gelişim alanları olduğunun ve de üstlerini yedeklerken eş zamanlı olarak astlarını yetiştirmek için neler yapması gerektiğinin net olarak bilindiği söylemleri altında,

raporun özet sonuçlarını kendimize örnek kabul ettiğimizde yönetici grubunun sürekli gelişim uygulamalarından fayda sağladığına ikna olmayan çalışanlar bir yandan da mevcut görevlerinin beklentisinin üzerinde bir yetkinlik/beceri setine sahip olduğunu düşünüyorlar.

Dijital dünyanın yerlileriyiz! Teknoloji bizim DNA’mızda var. Sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda, global müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.

bilgi@sosyali.com
+90 (531) 609 36 41

Sepet

Başa dönüş