“Değişim bir zorunluluk değildir. Hayatta kalmak da öyle.”

Konu hayatta kalmak olunca sağlık ve formdalık seviyeniz önemlidir, ya da ünlü kalite uzmanı W. Edwards Deming’in söylediği gibi illa hayatta kalmaya çalışmanıza gerek yok. Tabii ki hayatta kalmak ve değişim her canlı ve her organizasyon için seçime bağlı bir durum olmaktan uzak. Ancak, değişim genellikle ya zor ya da imkansızdır. Bunun sebebi de genellikle gereken tekniklerin ve araçların yetersiz olması değil, değişimin etkilediği veya değişimi yaratacak olan insanlar ile ilgili esas kısma olan ilgisizlik ve ihmaldir. 

Değişimin organizasyonlarda başarıya ulaşamamasının birçok nedeni bulunmaktadır, Ken Blanchard’dan alınan 15 neden;

 1. Değişimi yönetenler, değişimi ilan etmek ile değişimi gerçekleştirmenin aynı şey olduğunu düşünürler.
 2. İnsanların değişim hakkında gerçek düşünceleri ortaya çıkmaz veya üzerinde konuşulmaz.
 3. Değişmeleri istenenler, değişimin planlanmasında yer almaz.
 4. Değişim için acil veya zorlayıcı bir gerekçe yoktur. Değişim sonucunda elde edilecekler iyi anlatılamamıştır.
 5. İnsanlara gelecekle ilgili heyecan verici bir vizyon oluşturulmaz ve iletişimi yapılmaz.
 6. Değişimin liderliğini yapan takım içerisinde erken benimseyen ve uygulayanlar, direniş gösterenler ve görünmeyen liderler yer almaz. 
 7. Değişim bir pilot çalışma ile başlamaz ve böylelikle organizasyonda yer alanlar değişime yardım etmek için ne yapmaları gerektiğini anlayamazlar.
 8. Organizasyonel sistemler ve diğer girişimler değişimle paralel yürütülmezler.
 9. Liderler odaklanamazlar veya öncelikleri doğru belirleyemezler ve birçok girişimde olduğu gibi sonuç ölü doğar.
 10. İnsanlar yeni yetenekler geliştirmeleri için cesaretlendirilmez ve desteklenmez.
 11. Değişimi yönetenler yetersizdir; iletişim eksiklikleri vardır, tutarsız mesajlar verirler ve değişimin gerektirdiği davranışları sergileyemezler.
 12. İlerleme ölçülmez ve insanların büyük çabalarla sağladıkları değişimi anlamak mümkün olmaz.
 13. Değişimi hayata geçirenlerde sorumluluk aranmamaktadır.
 14. Değişim hedeflenirken olasılıklar ve seçenekler iyice araştırılmamaktadır.

Bir organizasyon içerisinde değişim başlatırken ihtiyaç duyulan en önemli insani unsurlar gerçek anlamda değişimi istemek ve hazır olmaktır. Eğer değişimi istiyorsanız, değişime direnç gösteren gerçek nedenleri saptamak ve sorunun köklerine inmek konusunda sizinle birlikte çalışmak bizim işimiz, ve tabi zorlukları aşacak hedefleri koyarak başarıya ulaşmanızı sağlamak da…

İşin, projenin, üst yönetimin değişime odaklanması ve kazanan kültürü yaratabilmek için irade ve kontrol gücünü ortaya koyması büyük önem taşımaktadır.

Dijital dünyanın yerlileriyiz! Teknoloji bizim DNA’mızda var. Sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda, global müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.

bilgi@sosyali.com
+90 (531) 609 36 41

Sepet

Başa dönüş