Her gün kullandığımız, görsel veya işitsel olarak maruz kaldığımız markaları oluşturan harflerin marka algımızda büyük bir rolü olduğunu biliyor muydunuz? 

Marka adının yapısı, markanın logosuna temel oluşturur. Marka adının kaç harften oluşacağı baştan düşünülmelidir. Bir marka adının yapısı bir ailenin parçası olduğunu da gösterebilir. Örneğin Sabancı Holding bünyesindeki hemen hemen tüm markalar kelimelerin sonuna “SA” eki getirilerek türetilmiştir (Lassa, Teknosa  gibi).

Marka adı logolaştırıldığında ya da metinsel olarak yazıldığında görselleşmiş olur. O görsel bize bir mesaj verir. İçinde K, T, Z gibi maskülen, sert ve sessiz harfler kullanılan isimler genelde daha erkeksi ve daha sert markalar için tercih edilirken, içinde O, S, Y gibi yumuşak ve söyleniş şekli itibariyle de feminen harfler bulunduran isimler daha naif alanlarda tercih edilir. Öte yandan marka adı bir kişi tarafından seslendirildiğinde o okunuş da marka adını insan zihnine sesler yoluyla yerleştirir. Marka adı sadece görsel olarak değil işitsel olarak da algıda önemli yer eder.

Eskiden beri yaygın olan marka isimlendirme yöntemlerinden biri markayı yaratıcısı ile bağdaştıracak şekilde kişinin kendi adını ya da bir yakınının adını markaya vermesidir. Kiğılı, Mercedes, Ericsson, Bosch gibi daha pek çok marka firma sahiplerinin (ya da yakınlarının) isim ya da soy isimlerinin ya kendisidir ya da onlardan üretilmiştir. Kendi adını ya da soyadını markaya verme eski bir adet ancak bu yöntem kişileri marka bağlantısı olarak ve bir güven kaynağı olarak kullanmak için halen iş görür.

Marka adı için ideal olan şey markanın vaadinden ve stratejisinden beslenmesidir.

Otomobilden bilişime kadar pek çok alanda içinde ‘o’ harfi olan şirketlerin zirveye çıktığına yönelik bir varsayımı sizinle paylaşabiliriz.


Sony, Toyota, Nokia, Windows…
Bizden de Mudo, Vakko, Beko, Koton, Petrol Ofisi, Mado, Komili, Koç, Jumbo gibi örnekler var.


Harflerin anlamlarıyla uğraşanlar ‘o’ harfini şöyle tanımlıyor; “Gizemli ve sihirli olan şeyleri bulma yeteneği verir. Maddi ve manevi güçleri üzerinde toplar, maddi ve manevi olarak yükselmeyi öğretir”.

Yerel markalarda isim konusunda çok fazla sorun yaşanmazken, dünya markası olmayı hedefleyen markaların isim seçerken oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. 

Bir araştırmaya göre, ABD’de marka isimlerinin çoğu C ve S harfleriyle başlıyor. Şirket isimlerinde ise C ve S harflerinin yanında A da tercih ediliyor.

Türkiye’de ise marka isimlerinin çoğu S- Ş, T ve A harfleriyle başlarken, şirketler isimlerinin ilk harfleri olarak A ve B’yi tercih ediyor.

Elbette burada en önemli etkenler dildeki kelimelerin kullanım sıklığı, bu kelimelerin kolay telaffuz edilebilir ve akılda kalıcı olmaları.

ABD’de marka isimlerinde I, W, J, Z, Q, U, X ve Y, şirket isimlerinde de yine Q, X, Y ve Z en az tercih edilen harfler.

Türkiye’de marka isimlerinde J, U-Ü ve Z, şirket isimlerinde de F, L, R, V ve Z çok rağbet görmüyor.

O zaman şimdi, harfler bize neler anlatıyormuş onlara bir bakalım:

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir aynı zamanda. 

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder. 

Ç : Zevk ve sefa düşkünü kişiliği ifade eder. 

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder. 

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

F : Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.

G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder. 

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder 

I : Hassas, duygusal. 

İ : Kırılgan bir kişiliği temsil eder. J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisidir. 

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

 L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir. 

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder. 

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder. 

O : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever. 

Ö : Duygularını açığa vurmaktan kaçınır. 

P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler. 

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar. 

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik. 

Ş : Fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptir. 

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik. 

Ü : Başarıları devamlı engellenen.

 V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği. 

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler. 

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.

Dijital dünyanın yerlileriyiz! Teknoloji bizim DNA’mızda var. Sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda, global müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.

bilgi@sosyali.com
+90 (531) 609 36 41

Sepet

Başa dönüş