Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu içerikler yeralır.
Kartvizit / Adres Kart
Takvim çalışması
CD yüzey baskı tasarımı
E-posta, mailing tasarılı
Web sitesi tasarımı
Antetli zarf tasarımı
Antetli kağıt tasarımı
Bülten / duyuru / ilan
Faks tasarımı
Rapor taslakları
Fatura / irsaliye tasarımı
Not defteri, bloknot tasarımı
Promosyon malzemeleri tasarımı

Taslaklardaki görüntü, logo v.b. objeler portal tasarımında kullanılan objelerden oluşur ve logoların kaynak kodları (source’ları) ile birlikte birer görsel öğe olarak hazırlanarak ve CD içerisinde teslim edilir.