Stratejik Plan:Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

Kuruluşların;

 • Orta ve uzun vadeli amaçlarını,
 • Temel ilke ve politikalarını,
 • Hedef ve önceliklerini,
 • Performans ölçütlerini,
 • Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve
 • Kaynak dağılımlarını içeren plandır

Stratejik Plan:

 • Sonuçların planlanmasıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır.
 • Gerçekçidir.
 • Kaliteli yönetimin aracıdır. (Süreç ve yaklaşım).
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 • Bir şablon değildir.
 • Salt bir belge değildir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.
 • Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
 • Fark yaratmaktır.

Stratejik Planın Amaçları:

 • Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak,
 • Nitelikli kamu hizmeti sunmak,
 • Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak,
 • Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek,
 • Toplumsal beklentileri karşılamak,
 • Yaşam kalitesini arttırmak,
 • Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

Stratejik Planlamayı doğru hazırlayabilmek için öncelikle bazı terimleri iyi bilmek gerekir.

Stratejik Planlama Terimler Sözlüğü

 • İşletme
 • Yönetim
 • İşletme Yönetimi
 • Strateji
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Stratejik Yönetim Bilinci
 • Stratejik Plan
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Durum Analizi
 • PEST Analizi
 • Paydaş
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • TOWS (TFZG) Matrisi
 • Vizyon
 • Misyon
 • Temel Değerler (İlkeler)
 • Politika
 • Tema
 • Amaç
 • Stratejik Amaç
 • Stratejik Hedef
 • Temel Stratejik Gösterge
 • Aksiyon (Eylem)
 • Uygulama
 • Performans
 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • İzleme 
 • Kilit (Kritik) Başarı Faktörleri

İşte tüm bu terimlerin ve detaylı bir 5 Yıllık Stratejik Planlama Rehberinin nasıl oluşturulması gerektiğinin anlatıldığı “Adım Adım Stratejik Planlama Rehberi” dokümanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Dijital dünyanın yerlileriyiz! Teknoloji bizim DNA’mızda var. Sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda, global müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.

bilgi@sosyali.com
+90 (531) 609 36 41

Sepet

Başa dönüş